Η Εταιρεία

Στην adeiasma.gr αναλαμβάνουμε  γρήγορα, αποτελεσματικά και με σεβασμό στο περιβάλλον την εκκένωση του βόθρου, την άντληση υδάτων από φρεάτια και δεξαμενές, το πλύσιμο με υδροβολή του βόθρου και κάθε είδους απόφραξη του αποχετευτικού συστήματος.

Φροντίζουμε για την ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση  λυμάτων από οικίες και επαγγελματικούς χώρους, που είναι σημαντική για την ποιότητα και την διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Βασιζόμενοι στο τρίπτυχο συμβουλεύουμε – ενεργούμε – συντηρούμε, ανταποκρινόμαστε με συνέπεια και εξυπηρετώντας τις ανάγκες άντλησης λυμάτων και υδάτων σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Το προσωπικό στη adeiasma.gr είναι άρτια εκπαιδευμένο και σε συνδυασμό  με τα σύγχρονα οχήματα και τον εξοπλισμό τους, παρέχουν υψηλής ποιότητα υπηρεσίες για τις παραπάνω εργασίες.

Ο Στόλος

Στην adeiasma.gr αναλαμβάνουμε  γρήγορα, αποτελεσματικά και με σεβασμό στο περιβάλλον την εκκένωση του βόθρου, την άντληση υδάτων από φρεάτια και δεξαμενές, το πλύσιμο με υδροβολή του βόθρου και κάθε είδους απόφραξη του αποχετευτικού συστήματος.

Φροντίζουμε για την ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση των οικιακών λυμάτων, που είναι σημαντική για την ποιότητα και την διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Βασιζόμενοι στο τρίπτυχο συμβουλεύουμε – ενεργούμε – συντηρούμε, ανταποκρινόμαστε με συνέπεια και εξυπηρετλωντας τις ανάγκες άντλησης λυμάτων και υδάτων σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Το προσωπικό στη adeiasma.gr είναι άρτια εκπαιδευμένο και σε συνδυασμό  με τα σύγχρονα οχήματα και τον εξοπλισμό τους, παρέχουν υψηλής ποιότητα υπηρεσίες για τις παραπάνω εργασίες.

Το Προσωπικό

Το προσωπικό της adeiasma.gr είναι άριστα εκπαιδευμένο, ώστε να προσφέρει τις διαθέσιμες υπηρεσίες στον συντομότερο χρόνο και με την λιγότερη δυνατόν όχληση του περιβάλλοντος χώρου, των κατοίκων ή των εργαζομένων.

Τηρούμε τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας σε κάθε οικιακό ή επαγγελματικό έργο άντλησης.